Aktivitetskontakt

Aktivitetskontakt

Foto: Arena Overøye

Har du lyst på ein spanande jobb som kan gjere kvardagen lysare for andre?

Hovudmålet med ei aktivitetskontakt er å gje den enkelte ei meiningsfull fritid og eit meir sosialt liv. Ei aktivitetskontakt hjelper å styrke personen sine fritidsinteresser og sosiale nettverk. Både born, ungdom og vaksne med ulik grad av behov for tilrettelegging kan trenge aktivitetskontakt. Personen sine ønsker, draumar og behov skal vere i fokus. Det å vere aktivitetskontakt skal vere givande og kjekt, samtidig som du gir eit forsvarleg og godt tilbod. Det kan vere turar, besøk heime eller på kafe, kino, svømming, trening, bibliotek, og mykje anna.

Eit oppdrag kan variere i timetal, men oftast to timar per veke. Løn etter timesatsar, og køyregodtgjering i oppdraget kan avtalast med forvaltningskontor etter individuell vurdering.

Det blir kravd godkjent politiattest for å bli aktivitetskontakt, og du har teieplikt.

Du får nødvending rettleiing. Dette er viktig både for eigen trivsel og kjensle av å meistre oppdraget, samt kvalitet i tilbodet.

Arbeidsoppgåver

 • Vere med brukar på aktivitetar
 • Fritidskontakt
 • Trening- og fritidskompis

Kvalifikasjonar

 • Fylt 16 år
 • Politiattest
 • behersker norsk godt
 • Bilsertifikat (ønskeleg)

Personlege eigenskapar

 • Stabil og påliteleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Respekt for andre menneske
 • Overskot til å gje av deg sjølv
 • Positiv og god motivator
 • Ser moglegheiter istadenfor begrensingar

Vi tilbyr

 • Omfanget på eit oppdrag kan variere i timetal, men oftast to timar per veke.
 • Lønn etter tariff.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Midtbust, elisabeth.kristin.midtbust@fjord.kommune.no

Hilde Furstrand, hilde.christin.rognso@furstrand@fjord.kommune.no

Arbeidsstad

Postboks 144

6211 VALLDAL

Sjå stillingsannonsa her.

 Publisert: 04.01.2024 kl. 11.30