Byggleiar tunnel

Byggleiar tunnel

Møre og Romsdal fylkeskommune søker etter ein utadvendt, initiativrik og samarbeidsorientert byggeleiar tunnel til ein 100% fast stilling.

Vi arbeider med å sikre fylkesvegen mellom Korsmyra og Indreeide i Stranda og Fjord kommunar for ras. Geiranger, som på vinteren har denne vegen som einaste tilkomstveg, vil med dette prosjektet få eit sikrare vegsamband. Vi skal bygge ca. 5,3 km ny veg, av dette ca. 4,9 km tunnel. Vidare skal vi bygge ei bru og ein skredvoll og kryss til eksisterande fylkesveg 63.

Vi søker etter ein byggeleiar tunnel som kan bidra i fullføringa av dette prosjektet.

Søknadsfristen er 8. april Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00