Driftsoperatør/røkter

Driftsoperatr/rkter Foto: Storfjordnytt

Hofseth Aqua søker driftsoperatør/røkter til settefiskanlegget i Tafjord.

Opptatt av fiskehelse og gode kollegaer?

Til vårt moderne settefiskanlegg i Tafjord søker vi nå etter driftsoperatører/røktere som vil være del av vårt gode arbeidsmiljø. De vi leter etter er først og fremst ordentlig gode kolleger og genuint opptatt av laksen.

Anlegget består av klekkeri, starfôring, to påveksthaller og en postsmoltavdeling som snart tas i bruk. I vår produksjon av regnbueørret vektlegger vi fiskens velferd og kvalitet gjennom optimalisering av fôring, vannkjemi og vedlikeholdsrutiner.

Søknadsfrist 31.08.2022. Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00