Driftstekniker

Driftstekniker Foto: Storfjordnytt

Hofseth Aqua søker driftstekniker til sitt anlegg i Tafjord

Hofseth Aqua er et fremoverlent selskap som satser på bærekraft og miljø. Til vårt topp moderne settefiskanlegg i Tafjord søker vi nå etter driftstekniker/røkter som er lidenskapelig opptatt av fisk og av fisken sin velferd. I vår produksjon av regnbueørret legger vi sterkt fokus på optimalisering i alle ledd, med bruk av gjenbruksteknologi samt nyskapende driftsmetoder.

Søknadsfristen er 30.april Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00