Fastlege Stordal legekontor

Fastlege Stordal legekontor

Foto: Bjørnar Midtbust

Fjord kommune søkjer etter fastlege i 100% stilling ved Stordal legekontor. Snarleg tiltreding (01.10.2022) eller etter avtale.

Vi er knytt til ALIS utdanninga, med fast avtale om sjukehusteneste ved Ålesund sjukehus, fast rettleiing kvar månad , og dessutan dagleg rettleiing på kontoret.

Legane er knytt til strukturert rettleiingsgruppe med ein erfaren spesialist frå ein annan kommune og det er planlagt tett fagleg samarbeid med Muritunet, ein institusjon med fagleg tyngde innan fysikalsk medisin og rehabilitering
Legevakter etter gjeldene avtaler, truleg snart x1 per mnd. knytt til legevaktsentralen nær Ålesund.

Søknadsfrist 31.08.2022. Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00