Foringsansvarlig

Foringsansvarlig Foto: Storfjordnytt

Hofseth Aqua søker foringsansvarleg til settefiskanlegget i Tafjord.

Opptatt av fiskehelse og gode kollegaer?

Er du opptatt av at det satses og skjer utvikling? Til vårt moderne settefiskanlegg i Tafjord søker vi nå etter fôringsansvarlig som vil være del av vårt gode arbeidsmiljø. De vi leter etter er først og fremst ordentlig gode kolleger og genuint opptatt av laksen. Hos oss vil du delta i arbeidet som er med på å forme fremtidens havbruksnæring.

Anlegget består av klekkeri, starfôring, to påveksthaller og en postsmoltavdeling som snart tas i bruk. I vår produksjon av regnbueørret vektlegger vi fiskens velferd og kvalitet gjennom optimalisering av fôring, vannkjemi og vedlikeholdsrutiner.

Søknadsfrist 31.08.2022. Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00