Lærar på Eidsdal skule

Lrar p Eidsdal skule Foto: Mariann Døving

Fjord kommune har ledige stilling som lærar Eidsdal skule.

Fjord kommune har ledige 110% lærarstilling i vikariat ved Eidsdal skule. Oppstart i 20% snarast og gradvis auke frå veke 9 til 110% stilling ut skuleåret 2022/2023. Stillinga kan delast mellom to stk. og det må ikkje vere 100/10 fordeling. Det kan til dømes vere 60/50 fordeling.

Eidsdal skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule frå 1 - 10 årssteg. I tillegg har skulen SFO.

Skulen har spesifikke fagønske, men på ein kombinertskule er det behov og ønskeleg med studiepoeng i fleire fag.

Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.

Søknadsfrist 27.01.2022

Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 19.01.2023 kl. 11.01