Landmålar- /oppmålingsingeniør Fjord kommune

Landmlar- /oppmlingsingenir Fjord kommune

Landmålar- /oppmålingsingeniør Fjord kommune

 

Fjord kommune har ledig ei 100% fast stilling som landmålar-/ oppmålingsingeniør. Den tilsette arbeider innan landmåling og matrikkel, og har ein variert arbeidskvardag med oppdrag både ute og inne. Rådgjeving til utbyggarar, private og andre aktørar høyrer til arbeidet.

Skrive noko her om avdelinga og eventuelt utfyllande tekst om stillinga

Arbeidsoppgåver

 • Oppgåver knytt opp mot oppmålingsforretning, matrikkelføring av eigedomar og adresser
 • behandling av søknader etter plan- og bygningslova, matrikkellova og eigarseksjonslova
 • hovudansvarleg for ajourhold av gardskart
 • Rådgjeving knytta opp mot eigedom, heftingar, pantefråfall og tinglyste rettar
 • Saksbehandling knytta opp mot frådeling, matrikkelfføring og seksjonering
 • Delta i drift, vedlikehold og utvikling av kommunens GIS-løsninger

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning innan fagfeltet
  • relevant arbeidserfaring kan kompansere for utdanning
 • Autorisasjon som landmåler - les meir her
  • kommunen legg til rette for etterutdanning om naudsynt
 • Digitalt kompetanse og kommunikasjonsevne
 • Særs god norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert, med ønske om å ta ansvar
 • Blid, imøtekomande og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Strukturert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Forsikring- og pensjon gjennom KLP
 • Fleksitidsreglement
 • Rom for etter- og vidareutdanning
 • Arbeidsgjevar vil vere behjelpeleg med arbeid for bopel og arbeid til eventuelt partner.

Kontaktinformasjon

Terje Systad, Konstituert leiar Plan- og miljø, 41867922, terje.systad@fjord.kommune.no
Trond Alstadsæter, Kommunalsjef Teknisk, landbruk og miljø, +47 41867902

Arbeidsstad

Primær Fylkesveg 650 81
6250 Stordal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Fjord kommune

Referansenr.: 4729660723
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.12.2023

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Fjord kommune

Adresse

Stordalsvegen 550, 6250 Stordal

Hjemmeside

http://www.fjord.kommune.no

Fjord kommune ligg, midt i det kjende, vestlandske fjordlandskapet, i Møre og Romsdal.

Fjord kommune som har litt under 2500 innbyggjarar, byr på svært gode oppvektsvilkår, eit attraktivt kulturliv og attraktive områder for friluftsliv, både sommar og vinter. Deler av dette området har fått Unescos verdsarvstatus.

Fjord kommune har eit spennande næringsliv som spenner om reiseliv, primærnæring, innovative nysatsingar innan oppdrett og møbelindustri og ulike andre former for industriell produksjon, men også fleire verksemder innan bygg og anleggsbransjen. Fjord kommune tar mål av seg til å vere ein kommune med fokus på tilrettelegging for lokalt næringsliv. Kommunen har også klare mål om å utvikle dei kommunale tenestene på ein god og effektiv måte til beste for innbyggjarane. Les meir om kommunen via opplevfjord.no

Sjå stillingsannonsa her.

 Publisert: 16.11.2023 kl. 11.30