Pedagogisk leiar

Pedagogisk leiar

Fjord kommune har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar i Dalsbygda barnehage.

Dalsbygda barnehage ligg sentralt til i bygda Norddal med tilgang til eige uteområde og natur i nærområdet. Barnehagen er oppdelt i ei småbarnsgruppe 0-3 år og ei storbarnsgruppe 3-6 år. Barnehagen har pr. i dag 3 Barne-ungdomsarbeidarar,1 assistent, 1 barnehagelærar og 1 styrar.

Visjon: «Det er oss det kjem an på»

Gjennom kunnskap, engasjement og forståing for barn og barndom i dag, vil oss gjennom samarbeid jobbe for å fremje barna si utvikling gjennom leik, venskapsbygging og medverknad. Å være bevisst og reflekterande over eiga rolle i møte med barn har stor betyding for barna si utvikling og trivsel . Å væra ein god rollemodell, ein støttande vaksen, er utslagsgivande for god grensesetting i barnehagen.

Satsingsområde i 2023-24 er leik og leikemiljø

Barndomen har ein eigenverdi, og barnehagen skal ha ei heilskapleg tilnærming til barna si utvikling.

Aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju

 

Søknadsfrist: 09.06.2023

Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.06.2023 kl. 09.01