Tekniker

Tekniker Foto: Storfjordnytt

Hofseth Aqua søker tekniker til settefiskanlegget i Tafjord.

Er du opptatt av at det satses og skjer utvikling?

Er du opptatt av at det satses og skjer utvikling? Til vårt moderne settefiskanlegg i Tafjord søker vi nå etter tekniker som vil være del av vårt gode arbeidsmiljø. Hos oss vil du delta i arbeidet som er med på å forme fremtidens havbruksnæring.

Anlegget består av klekkeri, starfôring, to påveksthaller og en postsmoltavdeling som snart tas i bruk. I vår produksjon av regnbueørret vektlegger vi fiskens velferd og kvalitet gjennom optimalisering av fôring, vannkjemi og vedlikeholdsrutiner.

Søknadsfrist 31.08.2022. Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00