Artiklar > Lyst på nye utfordringar?

Lyst på nye utfordringar?

Lyst på nye utfordringar?

Lyst på nye utfordringar? Bedriftene i Fjord har behov for gode medarbeidarar, og det finst spennande jobbar innan fleire ulike fagfelt.

Akkurat no er det fleire spennande jobbar å søke på her i Fjord! 

Sparebanken Møre er på jakt etter finansiell rådgivar ved avdelinga i Valldal. Hofseth Aqua treng driftsoperatør/røktar, foringsansvarleg og teknikar til det moderne settefiskanlegget i Tafjord. Fjord kommune søker kommunepsykolog, fastlege i Stordal, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeidarar, og sjukepleiar.

På opplevfjord.no kan du lese meir om alle dei fine bygdene våre og kvar du kan bu, kvardagslivet i Fjord og kva du kan oppleve både når du bur her og besøker oss.

Velkomen til Fjord!