Starte eller vidareutvikle verksemd?

Starte eller vidareutvikle verksemd? Foto: Erlend Hjelme

Vi har lagt forholda ekstra godt til rette for dei som ønskjer å starte eller vidareutvikle verksemd i Fjord kommune

Synest du det er vanskeleg å vite kvar du skal byrje, eller korleis du skal vidareutvikle forretningsidéen din? Som hoppid.no-kontor for Fjord kommune kan Fjordhagen hjelpe med gratis rådgjeving, verdifulle nettverk og samarbeidspartnarar, hoppid.no-avklaringsmidlar og gjestekontorplass i eit godt fagleg miljø og coworking-space.

Fjordhagen kan også hjelpe etablerte verksemder med vidareutvikling. Ta kontakt med Fjordhagen eller registrer ideen din på hoppid.no

Har du ein forretningside som har stort utviklingspotensiale og treng investor-kapital for å realiserast? Vekst i Fjord-prosjektet skal jobbe i djupna saman med verksemder for utarbeide investeringscase som grunnlag for å innhente kapital for å realisere lønsame satsingar.
Ta kontakt med oss på e-post: post@fjordhagen.com.