Artiklar > Tilgjengelegheit

Tilgjengelegheit

Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke opplevfjord.no. Difor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar

Kort fortalt

Viktige grunnsteinar i vårt nettarbeid er:

 • god kommunikasjon
 • klart språk
 • universell utforming

Du finner erklæringa her:

Bokmål:
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/7895f7c5-ffe5-4a55-8368-d1ca510f5a40

Nynorsk:
https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/7895f7c5-ffe5-4a55-8368-d1ca510f5a40


Tiltak for å støtte tilgjengeligheit

Vi skal:


Dette arbeider vi med

Vårt mål er å gjere innhaldet så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar:

 • Tekstane skal ha god struktur som er lett å navigere i, og dei skal skrivast i eit klart og tydeleg språk.
 • Når vi bruker bilde og grafikk skal vi sjå til at informasjonen òg blir forklart for brukarar som ikkje kan sjå.
 • Når vi bruker video eller lydopptak skal den vere teksta, og når vi bruker lyd skal innhaldet også kome fram i form av tekst.

Slik jobbar vi med dette:

 • Alle som publiserer på alesund.kommune.no får jamleg opplæring og rettleiing i korleis skrive for nett.
 • Gjennom jamleg testing avdekker vi og rettar opp i avvik, slik at brukaropplevinga blir best mogleg.

Dette prioriterer vi i 2023:

 • For informasjon som må vere tilgjengeleg i pdf-format vil vi gjere nødvendige tiltak for å tilpasse dei til krava om universell utforming.
 • Vi skal digitalisere skjema som ikkje må vere i pdf-format.
 • Vi vil sikre universell utforming ved val av tredjepartsløysingar, og utvikling av eksisterande løysingar

Sei ifrå om manglande tilgjengeligheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå? Vi set stor pris på tilbakemeldingar på dette

Gi beskjed om feil på nettstaden

Tilgjengelegheitserklæring

Her er Opplevfjord si tilgjengelegheitserklæring

Ansvarleg for nettstaden

 • Kommunedirektør er systemeigar for vår publiseringsløysing (levert av Sorentio AS).
 • Kommunalområda og verksemdene er ansvarleg for sitt eige innhald på nettstedet.
 • Ansvarleg redaktør er kommunedirektør Karl Andre Birkhol.
 • Nettredaktør er Aud Lindis Ødegaard.