Trolldungeon

TrollDungeon

Ein escape labyrint bygd opp som ei aktivitetsbasert, innandørs hinderløype der målet er å finne vegen ut, og der ein blir utsett for ulike påverknadar

Er du klar for eit ekte eventyr i escape labyrint?
Tør du gå inn i TrollDungeon, dit sola aldri skin?
Labyrinten er mørk, skummel og full av overraskingar.
Vegen inn er enkel, men finn du vegen ut?

Tilbodet finn du i Valldal, i same bygg som Kulå Bowling.
Les meir på TrollDungeon sine nettsider.